Videos

Video Nr. 0

Touristen-Führer Stefan Danziger - Nightwash

Video Nr. 1

Stefan Danziger - OctoMuschi

Video Nr. 2

Stefan Danziger und Nazis, die Bäume umarmen - NightWash live

Video Nr. 3

Bunga Bunga oder Syphilis? Stefan Danziger beim Talent Award Finale 2014